خانه / دستورالعمل های تعمیر و سرویس اجاق گاز | نمایندگی تعمیرات اجاق گاز تکنو

دستورالعمل های تعمیر و سرویس اجاق گاز | نمایندگی تعمیرات اجاق گاز تکنو

در اینجا به دستورالعمل های تعمیر و سرویس اجاق گاز خواهیم پرداخت :

دستورالعمل های تعمیر و سرویس اجاق گاز

ھشدار  : بعضی از تست ھای تشخیصی اجاق گاز که ضرورت دارد برای تست قطعات انجام دھید.

باید در ھنگامی باشد که دستگاه روشن است وقتی شما پانل کنترل را باز میکنید،

باید دقت کنید که در حالتی آن را نگه دارید که سیم کشی آن با بدنه فلزی اجاق گاز برخورد نداشته باشد.

این عمل باعث می شود بدون اینکه حادثه ناگواری برای شما پیش بیاید قطعات اجاق گاز را تست نمائید.

 

 

۱- ورودی شیر گاز را ببندید : قبل از اینکه شروع به سرویس و تعمیرات قطعات اجاق گاز نمائید،

شیر ورودی گاز به اجاق گازتان را ببندید.

شیر قطع و وصل اجاق باید در فاصله ۶ فوتی اجاق گازتان باشد.

 

۲- افزایش دسترسی سوئیچ ایگنیتور صفحه اجاق گاز : افزایش موفقیت سوئیچ ایگنیتور صفحه اجاق گاز را دربیاورید.

ولوم ھا کنترل را دربیاورید سپس پیچ ھای جلو پانل را در بیاورید پانل کنترل را باز کنید.

کنترل پانل را باز کنید تا سوئیچ ھای جرقه زن قابل دسترس شوند.

 

 ۳- تست سوئیچ جرقه زن اجاق گاز : سیم ھا را از ترمینال سوئیچ باز کنید. (R. اھم مترتان را روی درجه ۱ بگذارید)

ولوم ھای سطح شعله پخش کن را از شیر گاز جدا کنید.

پروپ ھای اھم متر را روی ترمینال سوئیچ جرقه زن قرار میدھیم،درحالی که ولوم شعله پخش کن روی حالت

خاموش قرار دارد.

اھم متر ھیچ اتصالی را نشان نمی دھد ولوم شعله را در حالت روشن قرار داده اھم متر اتصال را نشان میدھد،

اگر اھم متر چیزھای دیگری نشان داد سوئیچ ایگنیتور را عوض کنید.

 

۴- نصب یک سوئیچ ایگنیتور جدید : یک سوئیچ جدید ایگنیتور نصب نمائید.

پیچ نگه دارنده سوئیچ ایگنیتور را باز کنید.

کارھایی که برای باز کردن سوئیچ انجام دادید برعکس آن را انجام دھید و دوباره آن را مونتاژ نمائید.

برق و گاز را به دستگاھتان را وصل نمائید.

شعله ھای صفحه را تست نمائید. در بعضی از مدلھا جرقه زن ۲ الی ۳ جرقه در ثانیه میزند.

در مدلھای الکترونیکی اول مطمئن شوید که اجاق گازتان در حالت تست نباشد.

در زمانی که به تعمیر اجاق گازتان می پردازید.

دستورالعمل های تعمیر و سرویس اجاق گاز

جرقه زن شعله های صفحه اجاق گاز :

یک جرقه زن شعله ھای صفحه اجاق گاز یک میله فلزی دارد که به وسیله سرامیک عایق شده

و سیم ھای برق متصل به آن از برد اجاق گاز قسمت جرقه زن تغذیه مینماید.

پالس ھای الکترونیکی از برد جرقه زن باعث می شود جرقه زن شعله ھای صفحه اجاق گاز به بست زمینی جرقه زن بزند،

که در بالای جرقه زن واقع شده است.

این جرقه ھا باعث روشن شدن شعله ھای سطح اجاق گاز میشوند.

در اجاق گاز دو عدد جرقه زن جھت روشن کردن ۴ شعله پخش کن موجود میباشد.

 

 

مشکلات عمومی جرقه زن های سطح اجاق گاز :

شعله ھای اجاق گاز روشن نمیشود.

فقط یکی از جرقه زن ھای شعله ھای صفحه اجاق گاز کار میکند.

متناوب عمل کردن جرقه زن شعله سطحی اجاق گاز.

غیر قابل خوانده شدن نشانگر یا کد خطا نشان دادند نمایشگر.

 

 

رسیدگی کردن به مشکلات : مراحل زیر را انجام دھید.

-۱ رسیدگی به شکایات : رسیدگی به مشکلات : رسیدگی به مشکلات با روشن کردن اجاق ھای گاز.

آیا شعله ھا روشن می شود؟

آیا شما جرقه و صدای جرقه زن را می بینید و می شنوید؟

آیا الکترود جرقه زن تمیز از روغن و کثیفی است؟

آیا یک اتصال زمینی مابین نگه دارنده جرقه زن و میله شعله وجود دارد؟

اگر ھمه ی جرقه زن ھا با ھمکار می کنند،اتصال کوتاه سوئیچ جرقه زن را چک نمائید.

در مدلھای الکرونیکی برق دستگاه را قطع نمائید و برای ۲ دقیقه منتظر شوید از اینکه دوباره آن را روشن نمائید.

اگر یک کد خطا ظاھر شد کد را نگاه کنید.

اگر اجاق گازتان روشن نشد محل صفحه اطلاعات تکنیکی در پشت پنل کنترل یا اطلاعات تشخیصی عیب را پیدا نمائید.

در بعضی مدلھا شما به دستورالعمل های تعمیر و سرویس اجاق گاز نیاز دارید،

برای اینکه بتوانید به طور صحیح در بعضی از مدلھا تشخیص عیب دھید،دستورالعمل تعمیر اجاق گاز به شما کمک می کند،

که به طور صحیحی قطعات را برای سرویس تست نمائید جھت تست صحت عمل کرد اجاق گازتان.

 

-۲ بررسی عوامل خارجی : شما باید عوامل خارجی که وابسته به دستگاھتان نیست را بررسی نمائید.

آیا دستگاھتان به درستی نصب شده است؟

آیا ولتاژ ۲۲۰ ولت به دستگاھتان می رسد؟

آیا برق پریزتان مابین ۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت می باشد؟

آیا قطب ھای برق پریزتان درست است؟(قطب مثبت و منفی).

 

(قطع جریان برق)

قبل از اینکه روی اجاق گاز کار کنید،جریان برق دستگاه را قطع نمائید.

این کار با کشیدن دو شاخه از پریز برق می توانید انجام دھید.

یا برق را از فیوز داخل خانه قطع کنید یا فیوز را از داخل جعبه فیوز بیرون واحد قطع نمائید.

به ھر حال برق دستگاه را قطع نمائید.

 

ھشدار : برخی از تست ھای تشخیصی نیاز به روشن بودن دستگاه دارد تا بتوانید بعضی از قطعات را تست نمائید.

وقتی شما پانل کنترل را باز می کنید باید در حالتی پانل کنترل قرار بگیرد،

تا سیم ھای آن با بدنه فلزی دستگاه اتصال پیدا نکند. این عمل به شما اجازه می دھد،

بدون اینکه آسیبی از جریان الکتریسیته ببینید قطعات لازم به تست را چک نمائید.

 

(قطع جریان گاز)

قبل از اینکه شما شروع به سرویس و تعمیر قطعات اجاق گاز نمائید جریان اجاق گازتان را قطع نمائید.

شیر قطع اجاق گاز باید در ۶ فوتی اجاق گازتان باشد.

 

 

نمایندگی تعمیرات اجاق گاز تکنو :

خدمات پس از فروش اجاق گاز تکنو ، و نمایندگی تعمیرات اجاق گاز تکنو به شما این تعهد را می دهد،

که در تمامی خدمات اجاق گاز تکنو قطعات یدکی،لوازم جانبی و لوازم نگهداری اصل تکنو مورد استفاده قرار گیرد.

مشروط بر اینکه از این دستگاه طبق دستورالعمل های مندرج،در دفترچه ی راهنمای اجاق گاز تکنو استفاده شده باشد.

کلیه ی مراحل نصب و راه اندازی و تعمیرات اجاق گاز تکنو ،

توسط کارشناسان مراکز رسمی خدمات پس از فروش اجاق گاز تکنو انجام شده باشد،

و اجاق گاز تکنو شما توسط افراد دیگری دستکاری نشده باشد.

نصب،راه اندازی و آموزش استفاده از اجاق گاز تکنو برای شما به صورت رایگان انجام می گیرد.

 

نمایندگی تعمیرات ماکروفر ال جی،نمایندگی تعمیرات ماکروفر سامسونگ،نمایندگی تعمیرات ماکروفر پاناسونیک